Skocz do zawartości

Ranking


Popularna zawartość

Zawartość, która uzyskała najwyższe oceny od 2023.08.29 w Odpowiedzi

  1. 1 punkt
    ad 1, dojrzewanie ale czego? całego mikroekosystemu akwariowego czy jego "części składowych"?. Jeśli mówimy o całościowym dojrzewaniu akwarium to moim skromnym zdaniem - doprowadzenie do w miarę możliwych do uzyskania zachowań troficznych wszystkich organizmów tworzących nasz "ekosystem". Jeśli natomiast chodzi konkretnie o skałę czy piach, to doprowadzenie do jej "oczyszczenia" i pełnienia przez nią funkcji balastowych . Jeśli chodzi o wodę - to nie uważam by była konieczność jej dojrzewania. Ona jest tak jak gleba i warunki geoklimatyczne dla roślin. Jeśli spełnimy warunki termiczne, insolacyjne i hydrologiczne ( cyrkulacja wody) oraz zapewnimy prawidłowy jej "skład" chemiczny to żaden inny czynnik - moim skromnym zdaniem nie ma wpływu na jej przydatność. Możemy jeszcze rozważać zawartość składu mikrobiologicznego - jednak nośnikiem jego nie jest w naszych warunkach woda w właśnie skała i piach lub "urządzenia filtracyjne". ad2. i znów moim skromnym zdaniem - tym że zubożała o wypłukiwane substancje organiczne i została pozbawiona dla nas niekorzystnych nośników biologicznych (np alg i innych "żyjątek" niepożądanych w akwarystyce morskiej.
×